Analiza konkurencije

Analiza konkurencije je jedan od prvih koraka koji potrebno da napravite prilikom izrade profesionalnog web sajta. Ona vam omogućava:

 • uvid u vašu trenutnu poziciju na digitalnom tržištu
 • uvid u poziciju vaše digitalne konkurencije
 • mogućnost da precizno postavite ciljeve vašeg napredovanja
 • mogućnost da precizno isplanirate vreme i budžet koji su vam potrebni da biste došli do željenih ciljeva

U daljem tekstu navešćemo detaljna objašnjenja procesa analize digitalne konkurencije. Pre toga navešćemo vam primer iz naše prakse.

Analiza digitalne konkurencije kroz primer

U ovom primeru navešćemo benefite analize digitalne konkurencije za stomatološku ordinaciju iz Beograda. Potrebna je izrada novog web sajta. Cilj web sajta je da uveća količinu pacijenata koja dolazi sa interneta. Zvuči jednostavno zar ne? Hajde da vidimo zašto je u ovom slučaju analiza digitalne konkurencije bila dokument od ključnog značaja.

Da bi ozbiljno pozicionirali bilo koju firmu na internetu potrebno je imati informacije:

 • koja je vaša trenutna pozicija
 • ko je vaša konkurencija
 • koliko novca i vremena je vaša konkurencija uložila u poziciju na kojoj se danas nalazi
 • koliko novca i vremena je potrebno da vi uložite da biste došli u poziciju da parirate vašoj konkurenciji

Na primeru ispod možete videti jedan od alata koji se koristi u analizi digitalne konkurencije.

analiza-digitalne-konkurencije-1-1024x526
analiza-digitalne-konkurencije-2-1024x534

Analiza digitalne konkurencije je dokument koji sadrži mnogo više informacija od ovih koje su prikazane. Na osnovu prikazanih slika može se videti koliko konkurencija ulaže u organsku pretragu (SEO), a koliko u plaćene reklame (PPC). U ovom prikazanom slučaju može se videti da je konkurencija ulagala i u SEO (organska pretraga), i u plaćene reklame na Googlu. U ovom slučaju konkurencija ulaže 785$ mesečno samo za plaćene reklame na Googlu. Pored plaćenih reklama postoji ulaganje u reklamiranje na društvenim mrežama. Ukupna mesečna poseta konkurentskom web sajtu je oko 15 000. Odakle dolaze posete? Iz kojih zemalja? Kada shvatite koliko se zapravo ulaže u digitalno prisustvo vaše konkurencije, u mogućnosti ste da realnije postavite i planirate svoje ciljeve.

Na osnovu dokumenta o analizi digitalne konkurencije bićete u mogućnosti:

 • realno postavite ciljeve vaše firme
 • isplanirate vreme koje vam je potrebno da dostignete ciljeve
 • isplanirate optimalni mesečni budžet za ulaganje

Kakve analiza digitalne konkurencije veze ima sa izradom web sajta?

Profesionalna izrada web sajta je proces koji vam omogućava bolju startnu poziciju na Googlu. Web sajt se od starta pravi tako da njegove strane budu SEO friendly. Prvi korak prilikom izrade web sajta je pravljenje informacione šeme. Kada je informaciona šema sajta izradjena u skladu sa SEO zahtevima, vi ste u mogućnosti da izbegnete ispravke grešaka koje bi se javile prilikom faze optimizacije za pretraživače.

Šta je analiza digitalne konkurencije?

Analiza digitalne konkurencije je dokument, koji se izradjuje na osnovu podataka koji se skupljaju pomoću programa za analizu digitalne konkurencije. Pruža vam uvid u vašu trenutnu poziciju na internetu, poziciju vaše konkurencije. Takodje, omogućava vam da precizno isplanirate sve faze vaše digitalne ekspanzije. Što je najvažnije omogućava vam da realno isplanirate vreme i budžet.

Koliko košta analiza digitalne konkurencije?

Analiza konkurencije je veoma skupa usluga. Samo licenca za 1 alat za analiziranje košta 99$ mesečno. U zavisnosti koliko želite da vaš izveštaj bude detaljan podaci se mogu izvući korišćenjem 1 ili više alata. Planiranje budžeta za ovu uslugu treba da krene od 150 eura pa na više.

Analiza konkurencije + analiza ključnih reči

Ukoliko ste odlučili da uradite analizu digitalne konkurencije za vaš biznis, preporučujemo da istovremeno uradite i analizu ključnih reči. Ta 2 tipa informacija su povezana.

5/5 (1 Review)
Scroll to Top